Instrument

En musikinstrument är ett instrument som har skapats eller anpassats för att göra musikaliska ljud. I princip kan alla objekt som kan producera någon form av ljud vara ett musikinstrument. Historien om musikinstrument går tillbaka till början av människans tidiga kulturer. Tidiga musikinstrument anses ha använts till att signalera för ankommande faror såsom en primitiv trumpet eller ett horn för att varna för inkräktare eller kalla till beredskap. Ett annat användningsområde där instrument anses ha använts är vid religiösa ceremonier där exempelvis trummor spelades av tidiga jägarkulturers schamaner. Därifrån utvecklades så småningom musiken vilket resulterade i sammansättningen av melodier som ackompanjemang för underhållning och dans. Datum och ursprung för den första anordningen som kan betraktas som ett musikinstrument är omtvistat.

Instrument utvecklades oberoende av varandra under lång tid

Instrument spelas i en orkester

Den äldsta objekt som vissa forskare kallar för ett musikinstrument är en enkel flöjt som går tillbaka så långt som 67.000 år. Det skulle dock kunnat ha tillverkats instrument även långt tidigare än så men på grund av den relativa instabiliteten hos de material som användes vid tillverkning av tidiga hantverk såsom djurhudar, ben, trä och andra icke-hållbara material så har inga äldre fynd hittats. Musikinstrument utvecklades oberoende av varandra under lång tid på många platser runtom i världen. I takt med att världens befolkning ökade så kom olika civilisationer i kontakt med varandra och detta förde med sig en snabb spridning och anpassning av de flesta musikinstrument. Under medeltiden så hade instrument med ursprung i Mesopotamien nått hela vägen till Sydostasien och Europa.

En musikinstrument definieras av att det skapar ljud. Musikinstrumenten kom till när människor utvecklades från att göra ljud enbart med sina kroppar, till exempel genom att klappa händerna eller att vissla, till att använda tillverkade objekt för att skapa ljud. Primitiva musikinstrument var förmodligen utformade för att efterlikna naturliga ljud, och deras syfte var oftare praktiska och rituella snarare än menat som underhållning. Begreppet melodi och den konstnärliga strävan efter musikalisk komposition var okända för tidiga musiker. Instrument menade för att spela musik har konstruerats på ett brett spektrum av stilar och former och med hjälp av många olika material. Troligtvis så har nog praktiskt taget varje material som finns tillgängligt i naturen använts för att tillverka musikinstrument.

Klassificering av musikinstrument

Man spelar ett musikinstrument genom att interagera med det på något sätt, exempelvis genom att plocka strängarna på ett stråkinstrument. Det finns många olika metoder för att klassificera musikinstrument. Olika metoder att undersöka aspekter som de fysikaliska egenskaperna hos instrumentet (material, färg, form), användning för instrumentet, med vilka medel musik produceras med instrumentet, utbudet av instrumentet och instrumentets plats i en orkester eller annan ensemble. De flesta metoder av klassificering är specifika för ett geografiskt område eller en kulturell grupp och har utvecklats för att tjäna de unika kraven i just den gruppen. De vanligaste typerna av klassificeringar för instrument är stränginstrument, mässingsinstrument, träblåsinstrument, och slagverk. Hornbostel-Sachs är det enda system som gäller för klassificering av musikinstrument inom samtliga kulturer.

Musikinstrument är också ofta klassificerade efter sitt musikaliska utbud i jämförelse med andra instrument i samma familj. Den här klassificeringen är användbar när man ska placera ett instrument i en roll i en orkester eller annan ensemble. Denna klassificering delar in instrumenten i fem olika kategorier av vilka sopraninstrument där flöjt, fiol, sopransaxofon, trumpet, klarinett, oboe och piccolo ingår är den första och högsta. Den andra kategorin är den näst högsta och kallas för alt och där ingår altsaxofon, valthorn, engelskt horn, viol och althorn. I den tredje kategorin har man placerat tenorinstrumenten trombon, tenorsax, gitarr och tenortrumma. Den fjärde och näst lägsta kategorin kallas för barytoninstrument och här finns fagott, barytonsaxofon, basklarinett, cello, baryton horn och euphonium placerade. Den femte och lägsta kategorin kallas för basinstrument och här finner man dubbelbas, basgitarr, bassaxofon, tuba samt bastrumma.

Konstruktion av musikinstrument

De material som används vid tillverkning av instrument varierar kraftigt mellan olika kulturer och avsedd tillämpning. Många material som används har en särskild betydelse på grund av sitt ursprung eller sällsynthet. Inom vissa kulturer har man använt substanser från människokroppen för att tillverka instrument. I det gamla Aztekriket i dagens Mexiko till exempel så var trummor som användes vid religiösa ceremonier gjorda av mänskliga ben och andra kroppsdelar som erhållits från offergåvor. Ett annat exempel är på Nya Guinea där trumtillverkare än idag blandar mänskligt blod att använda som klister för att fästa membranet.

Konstruktion av musikinstrument är ett specialiserat hantverk som ofta kräver flera år av utbildning, praktik och ibland en lärlingsutbildning. De flesta tillverkare av musikinstrument är specialiserade på en genre av instrument; till exempel, så gör en instrumentmakare endast stränginstrument. Vissa gör bara en typ av musikinstrument som ett piano. Oavsett vilket musikinstrument som ska konstrueras så måste tillverkare noga överväga material, byggnadsteknik och inredning.